INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2000
    IIT Working Papers   
    Contents    


IIT/WP-98, Vassil Vassilev, Krassimira Genova, Mariana Vassileva, A Reference Neighbourhood Interactive Algorithm for Solving Multicriteria Linear Integer Programming Problems.

IIT/WP-99B, S. Dinojew, D. Borissova, М. Vassileva, D. Roshkev, Изменения, настъпващи в човешкия организъм след спектрално въздействие с нискоинтензивно лазерно лъчение от червения спектър. (in Bulgarian)

IIT/WP-100B, B. Stoianov, Y. Beyazov, V. Peychev, G. Rancheva, Изследвания и създаване на дискретни пневмо-електрически преобразуватели на ниски информационни сигнали. (in Bulgarian)

IIT/WP-101B, S. Vollosovich, Методи и алгоритми в интернет-базирани информационно-резервационни хотелски системи. (in Bulgarian)

IIT/WP-102B, К. Kolchakov, Охранителна система, имитираща човешко присъствие в охраняемия обект. (in Bulgarian)

IIT/WP-103B, H. Daskalova, К. Kolchakov, Определяне на времето за отговор в радиоинформационни системи с еднопосочно предаване. (in Bulgarian)

IIT/WP-104, Boyan Metev, Improvement of the Nadir Point Estimate, Obtained From the Payoff Table of a MOLP Problem.

IIT/WP-105, Ieroham Baruch, Jose-Martin Flores, Boyka Nenkova, Systems Identification And Adaptive Control By a Fuzzy-Neural Multi-Model.

IIT/WP-106B, B. Metev, I. Mustakerov, V. Monov, Потребителски ориентирана информационна система за библиографски справки. (in Bulgarian)

IIT/WP-107B, H. R. Hristov, Т. D. Тashev, Графично подпомагане на тензорни преобразования на мрежи на Петри. (in Bulgarian)
IIT/WP-108B, V. Ilchev, Изследване на някои основни свойства на многомерното HOUGH - изображение. (in Bulgarian)

IIT/WP-109, K. Staykova, Bulgarian Resource For Generation Of Instructional Texts: Result Of AGILE Project.

IIT/WP-110B, Z. Nikolov, R. Iynbor, Eлектрическата мрежа като среда за обмен на информация. (in Bulgarian)

IIT/WP-111, Ch. Kabakchiev, L. Doukovska, I. Garvanov, Comparative Analysis Of Losses Of CA CFAR Processors In Pulse Jamming.

IIT/WP-112, E. Kalcheva, G. Gluhchev, Graphic objects drawing in case of neurological deseases.

IIT/WP-113, Stefan Bonchev, Georgi Gluhchev, Modern Methods for face recognition.