INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


1998
    IIT Working Papers   
    Contents    


IIT/WP-52B, N. Dokev, Информационно обслужване на предприятия с отдалечени поделения. (in Bulgarian)

IIT/WP-53, Vassil T. Vassilev, CASE-based Development of WEB-enabled Database Applications The Promise and the Dead-end of the Relational Approach.

IIT/WP-54, Krassimira Genova, Vassil Vassilev, Ognian Asparoukhov, An Interactive Method for Solving a Class of Multiple Attribute Analysis Problems.

IIT/WP-55, Lydia Sinapova and Danail Dochev, EXTRACTING COLLOCATIONS FROM ENGLISH AND BULGARIAN TEXTS.

IIT/WP-56, V. Behar, Ch. Kabakchiev, L. Dukovska, ХОХ - откриватели на движещи се цели в моноимпулсни РЛС.

IIT/WP-57, V. Behar, Ch. Kabakchiev, Алгоритмы цифровой демодуляции ЛЧМ-сигналов.

IIT/WP-58, Ch. Kabakchiev, V. Behar, Оценка размерности параллельных архитектур для цифровой обработки РЛ сигналов.

IIT/WP-59, Boyan Metev, Dessislava Gueorguieva, A Method for Approximate Estimation of the Nadir Vector in MOLP Problems.

IIT/WP-60B, А. Atanasov, Потокова интерпретация на един клас инженерни мрежи. (in Bulgarian)

IIT/WP-61B, S. Dinojew, D. Borissova, M.Vasileva, D. Roshkev, Some of applications of lasers in medicine - laser puncture and laser therapy with SCORPION-SM-405-7A. (in Bulgarian)

IIT/WP-62B, К. Kolchakov, H. Daskalova, Алгоритъм за получаване на оптимално безконфликтно разписание в пакетни радиомрежи с TDMA. (in Bulgarian)

IIT/WP-63B, H. Daskalova, К. Kolchakov, Метод за определяне на броя и размера на пакетите минимизиращи времето за доставка на съобщенията в радиомрежи за предаване на данни. (in Bulgarian)

IIT/WP-64B, А. Uzunov, Сравнителен анализ на някои кепстрални представяния при независима от текста идентификация на диктори. (in Bulgarian)

IIT/WP-65B, Т. Тashev, H. Radev, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕГЛОВНИ МАТРИЦИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ С МРЕЖИ НА ПЕТРИ НА СИМЕТРИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. (in Bulgarian)

IIT/WP-66B, S. Trifonova, Е. Dimova, Анализ на протоколните спецификации и технологии, дефинирани в серията стандарти IEEE 802. (in Bulgarian)

IIT/WP-67B, О. Tzarnoretchki, V. Vodenicharov, Формиране на множества информативни признаци за запаметяващи устройства. (in Bulgarian)

IIT/WP-68, I. Baruch, A. Mitev, B. Nenkova, A Neuro-fuzzy Model for Dynamic Systems Identification.

IIT/WP-69, S. Milanov, D. Dimov,, Wavelets' Application for Structuring of Text Images.

IIT/WP-70B, B. Stoianov, V. Peychev, Y. Beyazov, G. Rancheva, Проектиране на пневматични сигнализатори с насрещно-сблъскващи се струи. (in Bulgarian)

IIT/WP-71B, Y. Beyazov, V. Peychev, B. Stoianov, G. Rancheva, Изследване, синтез и проектиране на усилватели използващи взаимодействието между свободна струя и твърда пластина. (in Bulgarian)

IIT/WP-72B, Z. Nikolov, I. Strelkov, Вълново пакетни представяния на сигнали в комуникационни системи с общ достъп. (in Bulgarian)