ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


2007
    Работни статии на ИИТ    
    СЪДЪРЖАНИЕ    Иван Дилов, Геннадий Агре, Интегрирана развойна среда за работа със семантични мрежови услуги, базирани върху WSMO методология, IIT/WP-232B, 2007.

Н. Иванов, Д. Нанкинов, Д. Трифонов, Г. Глухчев, Възприемане на звукови сигнали от птици и възможност за влияние, IIT/WP-233B, 2007.

Б. Стоянов, Й. Беязов, В. Пейчев, Г. Ранчева, Комбинирано пневматично управление на последователност от позиции, IIT/WP-234B, 2007.

В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Пневматично задвижване на иглените механизми в плетачните машини - ново поколение, IIT/WP-235B, 2007.

Й. Беязов, Б. Стоянов, В. Пейчев, Г. Ранчева, Изследване на неустановено течение на несвиваем флуид с местни съпротивления, IIT/WP-236B, 2007.

Й. Беязов, Г. Ранчева, В. Пейчев, Б. Стоянов, Пневматичен сензорен блок за разпознаване на движещи се обекти в замърсена среда, IIT/WP-237B, 2007.

К. Колчаков, Моделиране на подход с матрици – маски за получаване на безконфликтно разписание в комутационен възел, IIT/WP-238B, 2007.

Т. Ташев, Компютърно моделиране на безконфликтна комутация, описана с Обобщени мрежи, IIT/WP-239B, 2007.

И. Мустакеров, Д. Борисова, Ч. Кoрсемов, Е. Джамбазова, Оптимално планиране на механична обработка на корпусни детайли за металорежещи машини с ЦПУ, IIT/WP-240B, 2007.

Стоян Диноев*,Славея Дончева**, Евелина Даскалова**, * ИИТ - БАН, ** ПУ "П. Хилендарски"
Изследване въздействието на лазерното лъчение върху ин витро растения, IIT/WP-241B, 2007.