ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


2001
    Работни статии на ИИТ   
    Списък на публикациите    


IIT/WP-114, Kamenka Staykova, Sergey Varbanov, John Bateman. Agents generating texts in different natural languages.

IIT/WP-115, Vassil Vassilev, Boyan Metev, Mariana Vassileva, Krassimira Genova, Classification Based Algorithm Solving Multicriteria Linear Integer Programming Problems.

IIT/WP-116B, Николай И. Иванов, CPLDN вчера, днес и утре.

IIT/WP-117B, К. Колчаков, Xр. Даскалова, Л. Петканчин, Управление на полунощното улично осветление.

IIT/WP-118B, Леонид М. Кирилов, Върху някои оценки на ефективното множество при многокритериални задачи.

IIT/WP-119, Vera Behar, Phase Aberration Correction in Coherent Ultrasound Imaging Systems.

IIT/WP-120, Chr. Kabakchiev, L. Doukovska, I. Garvanov, Comparative Analysis of Losses of Hough Transform in Pulse Jamming.

IIT/WP - 121B, Д. Борисова, Ст. Диноев, Спектрално въздействие на различни светлинни източници върху израстване на растенията.

IIT/WP-122B, Д. Трифонов, Н. Цонев, О. Църноречки, Една конструкция на системата за оформяне на централния отвор на полимерни подложки за оптични дискове.

IIT/WP-123B, Ташо Д. Ташев, Xристо Р. Xристов, Относно някои свойства при тензорно преобразование върху мрежи на петри.

IIT/WP-124B, Б. П. Стоянов, Й. Й. Беязов, В. С. Пейчев, Г. Б. Ранчева, Пневматичен струен сензор с усилване на информационния сигнал.

IIT/WP-125B, Й. Й. Беязов, Б. П. Стоянов, В. С. Пейчев, Г. Б. Ранчева, Пневматични устройства за следене на равнинни траектории.

IIT/WP-126B, Владимир С. Йоцов, Методи и инструментариум при изработка на подсистема за сигурност и защита.

IIT/WP-127B, Б. Метев, Проверка за съществуване на ефективни точки в част от допустимото множество на задача за многокритериално линейно програмиране.

IIT/WP-128, Vladimir V. Monov, An Application of Carathedory's Theorem to the Spectral Set Problem for Convex Matrix Sets.

IIT/WP-129, Ieroham Baruch, Jose Martin Flores, Boyka Nenkova, Recurrent neural network for real-time identification and control of nonlinear systems.

IIT/WP-130B, В. Илчев, Самоорганизираща се невронна мрежа за класификация.

IIT/WP-132B, Ат. Узунов, Един подход за групова нормализация при разпознаване на диктори.

IIT/WP-133B, О. Църноречки, Б. Василев, Определяне на най-малкото субмножество от информативни признаци на запомнящи устройства на магнитни твърди дискове.

IIT/WP-134B, З. Николов, В. Василев, Характеристики на шумовете в мрежата ниско напрежение.